گفتگو، یادداشت و نشست خبری

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در مصاحبه تصویری با معدن نیوز تصریح کرد؛

عملکرد درخشان "ومعادن" در ۳ سال اخیر