اقتصاد و صنعت

قالیباف خواستار معرفی سریع‌تر وزیر پیشنهادی صمت به مجلس شد