آلومینیوم و مس

از سوی دومین تولیدکننده برتر مس و ششمین تولیدکننده بزرگ طلای جهانی مطرح شد:

<