رویدادها و گزارش های ویژه

معدن نیوز ارائه می دهد؛

معرفی کتاب "زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی"

معرفی کتاب "زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی"
پایگاه خبری معدن نیوز -پایگاه خبری معدن نیوز از سال گذشته در نظر داشت که کتاب های منتشر شده حوزه معدن و صنایع معدنی را جهت استفاده خوانندگان و علاقمندان مطالعه ارائه نماید. در بخش پنجاه و دوم از سری برنامه های معرفی کتاب، به معرفی کتاب "زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی" خواهیم
  بزرگنمايي:

پایگاه خبری معدن نیوز از سال گذشته در نظر داشت که کتاب های منتشر شده حوزه معدن و صنایع معدنی را جهت استفاده خوانندگان و علاقمندان مطالعه ارائه نماید. در بخش پنجاه و دوم از سری برنامه های معرفی کتاب، به معرفی کتاب "زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی" خواهیم 

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی حاصل چهار دهه فعالیت و تحقیق بر روی سازه های مهندسی شامل سازه های سطحی و عمقی، پی سازه ها و همکاری علمی و عملی با مهندسان طراح است که به رشته تحریر درآمده است که چنانچه به درستی به کار برده شود بی گمان بسیار کارساز و اثربخش خواهد بود.

نوشتارهای بسیاری درباره ویژگی های فیزیکی - مکانیکی توده های خاکی و سنگی انتشار یافته که در همه آن ها سیمای چیره نوشتار به گونه ای رابطه ها، نمودارها و فرمول های آن هاست که از بایسته های چنین کتاب ها می باشد، اما به روشنی و سادگی نشان نمی دهد که برای یک سازه بلند مانند برج ها و سیلوها یا ساختمان های پهن و سنگین و یا سازه های زیرزمینی، چون تونل های نیروگاه ها، چه آزمایش ها و روش هایی عملی مناسب است، برای طراحی به کار گرفته شوند تا سازه ها پایدار بماند و کارآمد باشد. بنابراین برای دستیابی ساده تر و زودتر و همچنین رهنمودانه می بایست مجموعه ای در خور به وجود آید که بازوی دست مهندسان ساختمان باشد و مشاور آنان در زمینه های هرگونه سازه خطی، نقطه ای و پهنه ای به بایسته ترین نیاز های طراحی با روش دستورهای کاری و نظارتی با یک مجموعه گویا و رهنمون، کارها را در دست داشته باشند و دوم این که دیدگاه های یاد شده نوشتاری که پیش رو است، در گونه ی خود برای نخستین بار است تدوین شده و چگونگی بررسی پی های خاکی و اثر آب های زیرزمینی با زمین لرزه و دیگر رویدادهای اثرگذار در ساختگاه ها و جایگاه های آن ها را در بر گرفته است. روشی که روح کاربردی آن در جای جای نوشتار خودنمایی می کند، با اهمیت ترین ویژگی این کتاب است.

کتاب "زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی"تالیف مرتضی امینی است که در ۱۲۶ صفحه در سال ۹۳ توسط انتشارات جوان امروز به چاپ رسیده است.


هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
شرکت گل گهر
گالری ویدئو
MME/PERED

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز