فولاد و آهن

در جلسه شورای معاونین شرکت ذوب آهن مطرح شد:

ضرورت تامین پایدار مواد اولیه با توجه به راه اندازی کوره یک

ضرورت تامین پایدار مواد اولیه با توجه به راه اندازی کوره یک
پایگاه خبری معدن نیوز -در جلسه اخیر شورای معاونین شرکت که ۲۵ آبان ماه در دفتر مدیرعامل برگزار شد، با توجه به راه اندازی کوره بلند شماره یک، بر پیگیری تامین پایدار مواد اولیه از جمله ســنگ آهن و زغال سنگ تاکید شد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، در جلسه اخیر شورای معاونین شرکت که 25 آبان ماه در دفتر مدیرعامل برگزار شد، با توجه به راه اندازی کوره بلند شماره یک، بر پیگیری تامین پایدار مواد اولیه از جمله ســنگ آهن و زغال سنگ تاکید شد.

پیگیــری تعمیرات ترانس LF فولادســازی و بررســی روش های جایگزین، استفاده از حمل و نقل ریلی جهت کارکنان و بررســی شــرایط تامین نقدینگــی و ارز آوری بیشــتر از جمله مواردی بود کــه در این جلســه مطرح شد.

همچنین در شــورای معاونین، بر تسریع در پی گیری موارد مربوط به جلسه اخیر مدیرعامل شرکت با وزیر راه و شهرسازی و در این راســتا پی گیری مسایل مربوط به املاک شــرکت از طریق هماهنگی با امور حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن مورد تاکید قرار گرفت.


هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
شرکت گل گهر
گالری ویدئو
MME/PERED

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز