ورزش بنگاه ها

مجمع عمومی باشگاه ذوب آهن اصفهان برگزار شد

مجمع عمومی باشگاه ذوب آهن اصفهان برگزار شد
پایگاه خبری معدن نیوز -مجمع عمومی عادی ســالیانه باشــگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان، ۲۵ آبان ماه با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان و رییس مجمع، مرتضی یزدخواســتی عضو هیأت مدیره شــرکت و ناظر مجمع، احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی شرکت و ناظر مجمع، مهدی بهرامی، رییس و سایر اعضاء هیأت مدیره باشگاه برگزار شد.
  بزرگنمايي:

مجمع عمومی عادی ســالیانه باشــگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان، 25 آبان ماه با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان و رییس مجمع، مرتضی یزدخواســتی عضو هیأت مدیره شــرکت و ناظر مجمع، احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی شرکت و ناظر مجمع، مهدی بهرامی، رییس و سایر اعضاء هیأت مدیره باشگاه برگزار شد.

در ایــن جلســه بعــد از ارایه گــزارش عملکرد توســط جــواد محمــدی مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن اصفهان و قرائت گزارش حســابرس قانونی، صورتهای مالی این باشــگاه مورد تایید قرارگرفت.


هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
شرکت گل گهر
گالری ویدئو
MME/PERED

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز