اکتشاف و ماشین آلات

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی "انجام عملیات حفاری مغزه گیری ۲۰ هزار متر در محدوده اکتشافی زغال سنگ مزینوی شمالی" برگزار می شود

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی "انجام عملیات حفاری مغزه گیری ۲۰ هزار متر در محدوده اکتشافی زغال سنگ مزینوی شمالی" برگزار می شود
پایگاه خبری معدن نیوز -شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران در نظر دارد "انجام عملیات حفاری مغزه گیری ۲۰ هزار متر در محدوده اکتشافی زغال سنگ مزینوی شمالی" را برگزار نماید.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران در نظر دارد "انجام عملیات حفاری مغزه گیری ۲۰ هزار متر در محدوده اکتشافی زغال سنگ مزینوی شمالی" را برگزار نماید.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ”انجام عملیات حفاری مغزه گیری ۲۰ هزار متر در محدوده اکتشافی زغال سنگ مزینوی شمالی” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۶٫۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش میلیارد و هفتصد و ده میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۸/۲۰ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۹/۱۲ تمدید می گردد و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۹/۲۲ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ برگزار می گردد.

علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.


هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
گالری ویدئو
آلومینای ایران جاجرم
شرکت صبافولاد
MME/PERED