معدن نیوز گزارش می دهد؛
کاهش قیمت بیلت صادراتی فولادسازان ایرانی/ تحریم های آمریکا و کاهش بهای قراضه وارداتی به ترکیه دو عامل تضعیف تقاضای بیلت ایران
شنبه 25 خرداد 1398 - 10:50:01 AM

به گزارش معدن نیوز، همانگونه که انتظار می رفت تقاضای کمی در هفته گذشته برای بیلت ایران گزارش شده و این گفته تمام کسانی است که صادرات بیلت دارند.

در هفته ای که گذشت میزان بهای صادراتی بیلت ایران 375 دلار فوب بنادر ایران بوده و پیش بینی می شود که پیشنهادات در کوتاه مدت روند نزولی در پیش گرفته و رو به پایین حرکت نماید.

تحریم های آمریکا و کاهش قیمت واردات قراضه به ترکیه، تقاضای بیلت صادراتی ایران را مدیریت و کنترل می کند.

قیمت قراضه وارداتی به ترکیه درمقایسه با هفته های گذشته افت 9 تا 10 دلاری در هر تن داشته و برخی کشورهای آسیای میانه به طور فعال از تحریم های آمریکا پیروی کرده اند.

این دو عامل تقاضای تجاری و مبادلات ایرانی ها را تضعیف کرده است.

ارزیابی تحلیلگران این است که بهای قراضه وارداتی به ترکیه به 293 دلار CFR برسد درحالی که در هفته های قبل 304 دلار بوده است.


http://www.madannews.com/Fa/News/386370/کاهش قیمت بیلت صادراتی فولادسازان ایرانی/ تحریم های آمریکا و کاهش بهای قراضه وارداتی به ترکیه دو عامل تضعیف تقاضای بیلت ایران
بستن   چاپ