مجری طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در مصاحبه تصویری با معدن نیوز؛
اشتغال بخش معادن کوچک مقیاس مغفول مانده است/ شاهد اشتغال پایدار در حوزه معادن خواهیم بود
چهارشنبه 9 مرداد 1398 - 9:53:58 PM

عظیمی، مجری طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به معدن نیوز اظهار داشت: هدف از این هم افزایی این بود که تمامی محورها و افراد مرتبط با این موضوع را در یک پکیج و مجموعه واحد داشته باشیم و با شکل گیری این موضوع کاملا آشنا شوند و از فرصت مغفول مانده در کشور که همان معادن کوچک مقیاس و غیر فعال هستند استفاده نمایند تا در آینده شاهد یک اشتغال پایدار باشیم. درحالی که از اشتغال این بخش مغفول مانده بودیم.

وی گفت: ذکر این نکته ضروری است که از ویژگی های این طرح و حمایتی که آغاز شده، آسان بودن روش ها، ارزان بودن روش هاو ساده بودن فرآیندهایی است که می تواند موجب فعال شدن معادن کوچک کشور شود.


http://www.madannews.com/Fa/News/405715/اشتغال-بخش-معادن-کوچک-مقیاس-مغفول-مانده-است--شاهد-اشتغال-پایدار-در-حوزه-معادن-خواهیم-بود
بستن   چاپ