لایحه بودجه 99 مشخص کرد؛ تهاتر طلب ها با بدهی های سازمان های توسعه ای تا سقف 780 میلیارد تومان
یکشنبه 17 آذر 1398 - 9:45:16 AM

به گزارش معدن نیوز، لایحه بودجه سال 1399 اجازه تهاتر طلب ها با بدهی های سازمان های توسعه ای را تا سقف 780 میلیارد تومان صادر کرد.
طبق بند "ه" تبصره 7 لایحه بودجه سال 1399، به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ١٣٩٧ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را با بدهی های این سازمان ها به دولت، تا سقف 7800 میلیارد ریال تهاتر نماید.
این تهاتر از یک سو بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و از سوی دیگر بابت مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوطه را با بدهی آنها به دولت در ازای «سود سهام» و «مالیات» خواهد بود.


http://www.madannews.com/Fa/News/454994/لایحه-بودجه-99-مشخص-کرد؛-تهاتر-طلب-ها-با-بدهی-های-سازمان-های-توسعه-ای-تا-سقف-780-میلیارد-تومان
بستن   چاپ