ثبت رکورد برش 63 هزار تن اسلب توسط فولاد اکسین در اردیبهشت ماه با هدف تداوم تولید مطابق با اهداف برنامه ریزی شده و تحقق جهش تولید
جمعه 2 خرداد 1399 - 9:45:14 AM

به گزارش معدن نیوز، شرکت فولاد اکسین خوزستان اسلب های مورد نیاز خود را به صورت اسلب های طول بلند و کوتاه تامین می نماید. جهت پشتیبانی از خط تولید در اردیبهشت ماه رکورد برش اسلب شکسته شد.

اسلب های طول بلند می بایست مطابق با نیاز خط تولید برش خورده و سپس شارژ کوره گردند.

از 78904 تن اسلب نورد شده در اردیبهشت ماه مقدار 61426 تن اسلب طول بلند بوده که برش خورده و در اختیار خط تولید قرار گرفت.

این امر مهم جهت تداوم تولید مطابق با اهداف برنامه ریزی شده ماهیانه و تحقق جهش تولید در فولاد اکسین خوزستان صورت پذیرفت.


http://www.madannews.com/Fa/News/534277/ثبت-رکورد-برش-63-هزار-تن-اسلب-توسط-فولاد-اکسین-در-اردیبهشت-ماه-با-هدف-تداوم-تولید-مطابق-با-اهداف-برنامه-ریزی-شده-و-تحقق-جهش-تولید
بستن   چاپ