عرضه و تقاضای سرب و روی در بازارهای جهانی امسال چگونه خواهد بود؟
پایگاه خبری معدن نیوز - گروه بین اللمللی مطالعات سرب و روی در نشست بهاره خود در لیسبون که 8 می برگزار شد چشم انداز و روند عرضه و تقاضای جهانی سرب و روی در سال 2019را مورد بررسید قرار داد.
  بزرگنمايي:

این سازمان درخصوص تقاضای سرب تصفیه شده جهانی که در سال 2018 افت 0.2 درصدی داشته اعلام کرده که پیش بینی می گردد تقاضای سرب در سال جاری با رشد 1.2 درصدی به 11.87 میلیون تن برسد. این رشد عمدتا ناشی از افزایش مصرف در هند، ژاپن و کره جنوبی است که انتظار می رود کاهش 1.1 درصدی چین را جبران نماید.

این موسسه انتظار دارد مصرف سرب در آمریکا 1.1 درصد و در اروپا 1.8 درصد رشد یافته و این رشد تحت تاثیر افزایش مصرف فرانسه و ایتالیا باشد.

به لحاظ عرضه نیز باید گفت، پیش بینی می شود تولید سرب در جهان در سال 2019 رشد 1.9 درصدی داشته و 4.75 میلیون تن برسد که بیشتر به دلیل افزایش انتظارات درمورد چین و هند است. همچنین پیش بینی می شود تولید در کانادا، اروپا و آفریقای جنوبی نیز افزایش یابد. با این حال میزان عرضه کنسانتره در مکزیک، آمریکا و پرو کمتر از سال 2018 باشد.

این موسسه پیش بینی کرده که تولید جهانی فلز سرب با 2.5 درصد رشد در سال 2019 که عمدتا تحت تاثیر هند و چین است به 11.94 میلیون تن برسد.

برای تولید استرالیا در سال 2019 نیز رشد 14.3 درصد و کره 3.6 درصد پیش بینی شده است. رشد 2.9 درصدی اروپا نیز تحت تاثیر افزایش بلژیک و ایتالیا خواهد بود.

درباره عرضه روی نیز این موسسه پیش بینی کرده که تقاضای جهانی روی تصفیه شده در سال 2019 با 0.6 درصد کاهش به 13.77 میلیون تن برسد.

همچنین پیش بینی می شود مصرف روی در اروپا 0.7 درصد افزایش یابد که تحت تاثیر رشد فرانسه، ایتالیا و لهستان است.

رشد مصرف آمریکا یک درصد پیش بینی شده و تقاضای ظاهری چین نیز 0.6 درصد رشد را شاهد خواهد بود درحالی که در سال 2018 افت 1.3 درصدی داشت.

علاوه بر این، انتظار می رود مصرف در هند و مکزیک رشد داشته باشد اما در ژاپن و کره جنوبی ثابت باقی بماند.

درباره عرضه روی نیز این موسسه ارزیابی کرده پس از افزایش 1.3 درصدی تولید در سال 2018، تولید در سال 2019 با رشد 6.2 درصدی به 13.48 میلیون تن برسد. این رشد عمدتا به دلیل افزایش 29.4 درصدی تولید استرالیا و 3.3 درصدی چین است.

تولید آفریقای جنوبی به علت تولید بیشتر در معدن گراسبرگ و همچنین در کانادا، کوبا، هند و نامبیا افزایشی پیش بینی می گردد.

در استرالیا مازاد ظرفیت پیش بینی می گردد که ناشی از تولید بالای معدن Dugald River، McArthur River و Lady Loretta و نیز پروژه Woodlawn و commissioned Century می باشد.

در اروپا انتظار می رود کاهش تولید در لهستان و فنلاند به دلیل توقف تولید در نیمه دوم سال 2019 در یکی از معادن اتفاق بیافتد.

با این حال افزایش ناچیزی در یونان، روسیه و اسپانیا می توان متصور بود که در نتیجه پیش بینی کلی درمورد تولید روی اروپا رشد 1.1 درصدی عرضه کنسانتره می باشد.

در پرو و آمریکا کاهش تولید به ترتیب 1.4 درصد . 2.3 درصد پیش بینی می شود چراکه در پرو به دلیل برخی مسائل زیست محیطی معدن Penasquito تاثیر منفی بر تولید کلی این کشور خواهد داشت.

درخصوص تولید روی چین رشد 5.3 درصدی پیش بینی شده درحالی که در سال 2018 افت 3.1 درصدی ثبت شده بود.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری