مزایده عمومی انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف در محدوده معدنی کهدلان واقع در استان آذریایجان شرقی
پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف در محدوده معدنی کهدلان واقع در استان آذریایجان شرقی را به مزایده عمومی بگذارد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف در محدوده معدنی کهدلان واقع در استان آذریایجان شرقی با امکان ادامه فعالیت و سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 1.500.000.000 (یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید.

بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 31/02/98 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 22/03/98 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد179) بنام این شرکت به آدرس: تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713-برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 01/04/98 تعیین می-گردد.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری