مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی به تعداد 14700 نمونه سنگی، آبراهه‌ای و پودری
پایگاه خبری معدن نیوز -شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران در نظر دارد انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی به تعداد 14700 نمونه سنگی، آبراهه‌ای و پودری را به مناقصه عمومی یک مرحله ای بگذارد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی به تعداد 14700 نمونه سنگی، آبراهه‌ای و پودری ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد2098001028000042 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 450٫000٫000 (چهارصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 98/07/01و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 98/07/10و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 98/07/20می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز