فولاد خوزستان به دنبال برگزاری مناقصه صادراتی بیلت و اسلب/ صادرات هر تن اسلب 360 دلار و بیلت 350 دلار مدنظر است
معدن نیوز - شرکت فولاد خوزستان (KSC) یکی از صادرکنندگان برجسته فولاد ایران، مناقصه صادراتی برای فروش 30 هزار تن شمش (150 در 150 میلیمتر و 130 در 130 میلیمتر) و 30 هزار تن اسلب را برگزار می کند و در این زمینه متقاضیان خرید را دعوت به شرکت در مناقصه کرده است.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، شرکت فولاد خوزستان (KSC) یکی از صادرکنندگان برجسته فولاد ایران، مناقصه صادراتی برای فروش 30 هزار تن شمش (150 در 150 میلیمتر و 130 در 130 میلیمتر) و 30 هزار تن اسلب را برگزار می کند و در این زمینه متقاضیان خرید را دعوت به شرکت در مناقصه کرده است.

این شرکت در نظر دارد هر تن اسلب را به مبلغ 360 دلار فوب ایران و هر تن بیلت را 350 دلار به فروش برساند.

در نیمه اول سال جاری یعنی از 21 مارس تا 22 سپتامبر، فولاد خوزستان به عنوان بزرگترین صادرکننده فولاد ایران شناخته شد و در دوره مورد بررسی، صادرات این شرکت حدود یک میلیون تن بود.

در هفته ای که گذشت بازار صادرات بیلت ایران آرام بود. اما با این حال، قیمت های پیشنهادی فولاد این کشور افزایش داشت.

بررسی های استیل مینت نشان می دهد، بیلت در بنادر ایران 350 تا 360 دلار در هر تن شده که 5 دلار بالاتر از قیمت دو هفته قبل است.

افزایش قیمت قراضه وارداتی ترکیه به دلیل محدودیت های عرضه باعث حمایت از بازار بیلت صادراتی در منطقه شده است.

قراضه وارداتی ترکیه از مبدا آمریکا به 260 دلار تحویل ترکیه رسیده است درحالی که 7 دلار بیشتر از قیمت دو هفته قبل شده بود.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری