مزایده عمومی "فروش 150 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن سنگان با عیار میانگین 58 درصد" برگزار می شود
پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران در نظر دارد "فروش 150 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن سنگان با عیار میانگین 58 درصد" را به مزایده عمومی بگذارد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران در نظر دارد "ففروش 150 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن سنگان با عیار میانگین 58 درصد" را به مزایده عمومی بگذارد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “فروش 150 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن سنگان با عیار میانگین 58 درصد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1098001028000037 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 10٫000٫000٫000 (ده میلیارد) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 98/10/24 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز چهار شنبه مورخ 98/11/12 می باشد.

علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 4101053430232974 نزد بانک مرکزی ایران (به شماره شبا 720100004101053430232974 IR ) در بستر سامانه ستاد به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز