مزایده عمومی "فروش 2000 تن کلوخه فروکروم پرکربن محصول تولیدی مجتمع فروکروم جغتای" برگزار می شود
معدن نیوز - شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران در نظر دارد "فروش 2000 تن کلوخه فروکروم پرکربن محصول تولیدی مجتمع فروکروم جغتای" را به مزایده عمومی بگذارد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش 2000 تن کلوخه فروکروم پرکربن محصول تولیدی مجتمع فروکروم جغتای” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1098001028000042 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ 6٫000٫000٫000 (شش میلیارد) ریال در سامانه ستادیران برگزار نماید.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 98/11/28و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 98/12/10می¬باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 4101053430232974 نزد بانک مرکزی ایران به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 98/12/11برگزار می گردد.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز