مزایده عمومی "فروش 1.7 میلیون تن کلوخه سنگ آهن معدن آنومالی شمالی" برگزار می شود
پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران در نظر دارد "فروش 1.7 میلیون تن کلوخه سنگ آهن معدن آنومالی شمالی" را به مزایده عمومی بگذارد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” فروش 1/7 میلیون تن کلوخه سنگ آهن معدن آنومالی شمالی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1098001028000043 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ 31٫500٫000٫000 ریال (سی و یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال در سامانه ستادیران برگزار نماید.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 98/11/28 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 98/12/10 می¬باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 4101053430232974 نزد بانک مرکزی ایران به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 98/12/11 برگزار می گردد.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری