کسب سود 2 هزار میلیارد ریالی توسعه معادن و فلزات در اسفند ماه 98
پایگاه خبری معدن نیوز - شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در دوره یك ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398، خریدار و فروشنده سهام چند شركت بورسی بود و از واگذاری های خود 2 هزار و 62 میلیارد و 99 میلیون ریال سود كسب كرد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398، خریدار و فروشنده سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری های خود 2 هزار و 62 میلیارد و 99 میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با سرمایه ثبت شده 40 هزار و 300 میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند 98 را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به 29 اسفند سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 40 هزار و 245 میلیارد و 350 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 394 هزار و 454 میلیارد و 178 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش 734 میلیارد و 752 میلیون ریال به 39 هزار و 510 میلیارد و 598 میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با افزایش 31 هزار و 915 میلیارد و 897 میلیون ریال معادل 426 هزار و 370 میلیارد و 75 میلیون ریال محاسبه شد.

"ومعادن" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 2 هزار و 767 میلیارد و 311 میلیون ریال به مبلغ 4 هزار و 829 میلیارد و 410 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت 2 هزار و 62 میلیارد و 99 میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طی دوره یک ماهه منتهی به اسفند ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 2 هزار و 32 میلیارد و 559 میلیون ریال خریداری کرد.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری