انتصابات جدید در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
پایگاه خبری معدن نیوز - طی احکام جداگانه ای از سوی جمشید ملارحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، امیرعلی نجمی نوری به عنوان سرپرست مدیریت رفاه و امور اجتماعی، ابوذر حلوایی پور به عنوان سرپرست مدیریت سفارشات و انبارها، حسن شکاری به عنوان سرپرست مدیریت فرآوری و جعفر رفیعیان به عنوان سرپرست مدیریت گندله‌سازی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر منصوب شدند.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، طی احکام جداگانه ای از سوی جمشید ملارحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، امیرعلی نجمی نوری به عنوان سرپرست مدیریت رفاه و امور اجتماعی، ابوذر حلوایی پور به عنوان سرپرست مدیریت سفارشات و انبارها، حسن شکاری به عنوان سرپرست مدیریت فرآوری و جعفر رفیعیان به عنوان سرپرست مدیریت گندله‌سازی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر منصوب شدند.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری