قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۲ : ۴۶ : ۰۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
834.50 $
863.10 $
 نقره
17.43 $
17.72 $
 پالادیوم
1966.00 $
1953.00 $
 آلومینیوم
1597.49 $
1569.34 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
5659.83 $
5529.35 $
 نیکل
12921.15 $
12802.41 $
 قلع
16473.55 $
16020.23 $
 سرب
1759.46 $
1743.47 $
 روی
2017.95 $
2026.7 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۲ : ۴۶ : ۰۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
301000
298000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
285000
279000
 شمش هرمزال
285000
279000
 شمش ايرالكو
287000
286000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
257761
247666
 بورس شانگهای / $
1878.99 $
1890.21 $
 بورس لندن LME / $
1597.49 $
1569.34 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۲ : ۴۶ : ۰۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
825437
737916
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
---
648132
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
5659.83 $
5529.35 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۲ : ۴۶ : ۰۳
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2017.95 $
2026.7 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۲ : ۴۶ : ۰۳
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1759.46 $
1743.47 $

آخرین اخبار