قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۷ : ۵۰ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
981.75 $
982.20 $
 نقره
27.10 $
27.11 $
 پالادیوم
2158.80 $
2156.40 $
 آلومینیوم
1766.69 $
1767.23 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6405.25 $
6402.18 $
 نیکل
14326.57 $
14321.35 $
 قلع
17716.95 $
17727.95 $
 سرب
1945.9 $
1946.29 $
 روی
2406.85 $
2405.53 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۷ : ۵۰ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
493000
495000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
462000
465000
 شمش هرمزال
462000
465000
 شمش ايرالكو
470000
475000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
---
399094
 بورس شانگهای / $
2120.79 $
2126.32 $
 بورس لندن LME / $
1766.69 $
1767.23 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۷ : ۵۰ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
1176597
1194810
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
1028616
960753
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6405.25 $
6402.18 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۷ : ۵۰ : ۲۰
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2406.85 $
2405.53 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۷ : ۵۰ : ۲۰
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1945.9 $
1946.29 $
بانک پارسیان
شرکت صبافولاد
گالری ویدئو