قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۴ : ۵۹ : ۱۴
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
812.10 $
812.25 $
 نقره
15.79 $
15.78 $
 پالادیوم
1456.75 $
1456.80 $
 آلومینیوم
1839.71 $
1840.56 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6267.88 $
6267.44 $
 نیکل
12403.21 $
12414.22 $
 قلع
21190.6 $
21194.33 $
 سرب
2011.12 $
2011.45 $
 روی
2651.66 $
2654.94 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۴ : ۵۹ : ۱۴
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
252000
245000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
236000
235000
 شمش هرمزال
236000
235000
 شمش ايرالكو
236000
235500
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
217837
202772
 بورس شانگهای / $
1980.14 $
2025.00 $
 بورس لندن LME / $
1839.71 $
1840.56 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۴ : ۵۹ : ۱۴
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
561537
547637
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
579805
519371
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6267.88 $
6267.44 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۴ : ۵۹ : ۱۴
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2651.66 $
2654.94 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۴ : ۵۹ : ۱۴
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2011.12 $
2011.45 $

آخرین اخبار