قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۱ : ۲۰ : ۱۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
1109.65 $
1109.50 $
 نقره
25.49 $
25.46 $
 پالادیوم
2367.50 $
2366.00 $
 آلومینیوم
1990.18 $
1990.55 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
7987.84 $
7988.71 $
 نیکل
18155.07 $
18157.53 $
 قلع
22133.97 $
21858.5 $
 سرب
2045.34 $
2045.47 $
 روی
2703.48 $
2703.54 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۱ : ۲۰ : ۱۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
580000
592000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
510000
543000
 شمش هرمزال
---
443000
 شمش ايرالكو
515000
545000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
508386
514781
 بورس شانگهای / $
2321.63 $
2274.97 $
 بورس لندن LME / $
1990.18 $
1990.55 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۱ : ۲۰ : ۱۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
2050320
1988275
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
---
1609148
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
7987.84 $
7988.71 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۱ : ۲۰ : ۱۳
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2703.48 $
2703.54 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۱ : ۲۰ : ۱۳
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2045.34 $
2045.47 $
هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
گالری ویدئو
آلومینای ایران جاجرم
شرکت صبافولاد
MME/PERED