قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۱ : ۲۴ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
785.80 $
785.90 $
 نقره
14.70 $
14.69 $
 پالادیوم
1186.20 $
1186.60 $
 آلومینیوم
1924.88 $
1925.02 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6106.17 $
6104.68 $
 نیکل
11001.89 $
11006.7 $
 قلع
19428.76 $
19427.35 $
 سرب
1922.74 $
1924.62 $
 روی
2532.94 $
2530.77 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۱ : ۲۴ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
245000
255000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
235000
245000
 شمش هرمزال
235000
245000
 شمش ايرالكو
235000
245000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
211944
228800
 بورس شانگهای / $
1962.83 $
1960.16 $
 بورس لندن LME / $
1924.88 $
1925.02 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۱ : ۲۴ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
567749
545580
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
586227
563161
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6106.17 $
6104.68 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۱ : ۲۴ : ۱۶
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2532.94 $
2530.77 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۱ : ۲۴ : ۱۶
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1922.74 $
1924.62 $

آخرین اخبار