قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۶ : ۲۷ : ۰۷
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
896.50 $
894.75 $
 نقره
17.57 $
17.56 $
 پالادیوم
1726.90 $
1726.15 $
 آلومینیوم
1749.49 $
1749.71 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
5820.27 $
5820.21 $
 نیکل
16226.20 $
16191.52 $
 قلع
16953.98 $
16920.5 $
 سرب
2176.48 $
2178.1 $
 روی
2469.07 $
2468.44 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۶ : ۲۷ : ۰۷
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
240000
245000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
225000
226000
 شمش هرمزال
225000
226000
 شمش ايرالكو
225000
226000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
205730
205907
 بورس شانگهای / $
1952.63 $
1955.68 $
 بورس لندن LME / $
1749.49 $
1749.71 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۶ : ۲۷ : ۰۷
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
613425
618713
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
650061
656606
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
5820.27 $
5820.21 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۶ : ۲۷ : ۰۷
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2469.07 $
2468.44 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۶ : ۲۷ : ۰۷
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2176.48 $
2178.1 $

آخرین اخبار

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز