قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۸ : ۰۷ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
738.40 $
736.80 $
 نقره
14.62 $
14.56 $
 پالادیوم
2145.30 $
2151.30 $
 آلومینیوم
1550.5 $
1550.47 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
4819.26 $
4814.07 $
 نیکل
11424.78 $
11424.95 $
 قلع
14336.18 $
14305.5 $
 سرب
1694.06 $
1692.48 $
 روی
1876.12 $
1876.22 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۸ : ۰۷ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
297000
298000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
270000
271000
 شمش هرمزال
270000
271000
 شمش ايرالكو
270500
271500
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
249095
256023
 بورس شانگهای / $
1804.51 $
1827.98 $
 بورس لندن LME / $
1550.5 $
1550.47 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۸ : ۰۷ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
749457
741440
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
---
648132
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
4819.26 $
4814.07 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۸ : ۰۷ : ۱۶
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
1876.12 $
1876.22 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۸ : ۰۷ : ۱۶
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1694.06 $
1692.48 $

آخرین اخبار

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز