قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۸ : ۵۵ : ۰۸
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
811.30 $
811.20 $
 نقره
15.21 $
15.20 $
 پالادیوم
1517.90 $
1517.80 $
 آلومینیوم
1812.57 $
1812.42 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6012.54 $
6014.76 $
 نیکل
12280.25 $
12280.07 $
 قلع
19025.47 $
18932.5 $
 سرب
1934.26 $
1933.61 $
 روی
2542.88 $
2543.05 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۸ : ۵۵ : ۰۸
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
275000
277000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
254500
257000
 شمش هرمزال
254500
257000
 شمش ايرالكو
255000
257500
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
230922
235504
 بورس شانگهای / $
2009.5 $
1999.48 $
 بورس لندن LME / $
1812.57 $
1812.42 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۸ : ۵۵ : ۰۸
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
660639
639236
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
683108
661185
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6012.54 $
6014.76 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۸ : ۵۵ : ۰۸
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2542.88 $
2543.05 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۸ : ۵۵ : ۰۸
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1934.26 $
1933.61 $

آخرین اخبار