قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۳۸ : ۱۸
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
1019.35 $
1020.05 $
 نقره
17.82 $
17.83 $
 پالادیوم
2348.25 $
2349.70 $
 آلومینیوم
1804.43 $
1804.51 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6097.97 $
6101.42 $
 نیکل
13628.44 $
13643.85 $
 قلع
17418.97 $
17407.98 $
 سرب
1989.01 $
1990.39 $
 روی
2399.81 $
2402.93 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۳۸ : ۱۸
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
277500
277000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
258000
253000
 شمش هرمزال
258000
253000
 شمش ايرالكو
258500
253500
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
236563
232431
 بورس شانگهای / $
2042.12 $
2047.92 $
 بورس لندن LME / $
1804.43 $
1804.51 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۳۸ : ۱۸
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
740360
720033
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
---
648132
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6097.97 $
6101.42 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۳۸ : ۱۸
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2399.81 $
2402.93 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۳۸ : ۱۸
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1989.01 $
1990.39 $

آخرین اخبار

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز