قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۸ : ۵۳ : ۱۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
907.00 $
907.40 $
 نقره
14.97 $
14.96 $
 پالادیوم
1410.00 $
1409.35 $
 آلومینیوم
1861.65 $
1881.75 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6456.84 $
6455.48 $
 نیکل
12638.12 $
12637.91 $
 قلع
20280.39 $
20177.5 $
 سرب
1945.18 $
1944.34 $
 روی
2805.54 $
2806.22 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۸ : ۵۳ : ۱۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
277000
280000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
265000
255000
 شمش هرمزال
265000
255000
 شمش ايرالكو
265000
255000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
241325
241096
 بورس شانگهای / $
2088.43 $
2062.88 $
 بورس لندن LME / $
1861.65 $
1881.75 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۸ : ۵۳ : ۱۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
653683
607427
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
696374
690657
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6456.84 $
6455.48 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۸ : ۵۳ : ۱۰
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2805.54 $
2806.22 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۸ : ۵۳ : ۱۰
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1945.18 $
1944.34 $

آخرین اخبار