قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۱ : ۳۳ : ۱۷
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
849.40 $
849.60 $
 نقره
16.93 $
16.92 $
 پالادیوم
1451.10 $
1451.55 $
 آلومینیوم
1776.33 $
1776.77 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
5781.64 $
5792.85 $
 نیکل
16025.33 $
15989.06 $
 قلع
16518.72 $
16504.44 $
 سرب
2033.33 $
2033.44 $
 روی
2250.97 $
2249.51 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۱ : ۳۳ : ۱۷
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
263000
264000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
240000
243000
 شمش هرمزال
240000
243000
 شمش ايرالكو
241000
243000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
219411
220074
 بورس شانگهای / $
2019.52 $
1972.35 $
 بورس لندن LME / $
1776.33 $
1776.77 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۱ : ۳۳ : ۱۷
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
650968
651227
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
673761
683108
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
5781.64 $
5792.85 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۱ : ۳۳ : ۱۷
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2250.97 $
2249.51 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۱ : ۳۳ : ۱۷
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2033.33 $
2033.44 $

آخرین اخبار