قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۹ : ۴۲ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
823.40 $
823.20 $
 نقره
14.58 $
14.59 $
 پالادیوم
1106.00 $
1106.50 $
 آلومینیوم
2022.52 $
2022.58 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6238.17 $
6240.29 $
 نیکل
12466.73 $
12473.15 $
 قلع
19250.66 $
19243.22 $
 سرب
1998.57 $
1998.61 $
 روی
2682.04 $
2681.48 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۹ : ۴۲ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
280000
274000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
265000
264000
 شمش هرمزال
265000
264000
 شمش ايرالكو
265000
264000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
221888
222195
 بورس شانگهای / $
2053.16 $
2037.75 $
 بورس لندن LME / $
2022.52 $
2022.58 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۹ : ۴۲ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
596002
563092
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
625802
---
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6238.17 $
6240.29 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۹ : ۴۲ : ۲۰
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2682.04 $
2681.48 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۹ : ۴۲ : ۲۰
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1998.57 $
1998.61 $

آخرین اخبار