قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۶ : ۴۸ : ۱۱
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
869.35 $
870.70 $
 نقره
23.26 $
23.29 $
 پالادیوم
2247.85 $
2251.80 $
 آلومینیوم
1805.57 $
1807.33 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6741.86 $
6748.52 $
 نیکل
15639.27 $
15650.36 $
 قلع
17942.32 $
17969.94 $
 سرب
1816.98 $
1819.35 $
 روی
2531.51 $
2534.54 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۶ : ۴۸ : ۱۱
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
588000
585000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
550000
549000
 شمش هرمزال
---
443000
 شمش ايرالكو
553000
550000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
529163
498043
 بورس شانگهای / $
2193.62 $
2221.26 $
 بورس لندن LME / $
1805.57 $
1807.33 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۶ : ۴۸ : ۱۱
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
1795993
1639732
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
1609148
---
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6741.86 $
6748.52 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۶ : ۴۸ : ۱۱
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2531.51 $
2534.54 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۳۶ : ۴۸ : ۱۱
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1816.98 $
1819.35 $
بانک پارسیان
شرکت چادرملو
شرکت گل گهر
گالری ویدئو
فولاد اکسین
شرکت آهن و فولاد گل گهر
MME/PERED

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز