قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۶ : ۵۱ : ۱۱
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
930.60 $
930.55 $
 نقره
17.00 $
16.99 $
 پالادیوم
1908.10 $
1906.45 $
 آلومینیوم
1767.26 $
1768.47 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6150.26 $
6148.74 $
 نیکل
14212.42 $
14224.72 $
 قلع
17208.64 $
17205 $
 سرب
1908.71 $
1908.75 $
 روی
2255.65 $
2255.7 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۶ : ۵۱ : ۱۱
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
258000
257000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
238000
237000
 شمش هرمزال
238000
237000
 شمش ايرالكو
238000
237000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
215433
211845
 بورس شانگهای / $
1996.23 $
1997.59 $
 بورس لندن LME / $
1767.26 $
1768.47 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۶ : ۵۱ : ۱۱
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
664125
639586
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
648132
645881
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6150.26 $
6148.74 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۶ : ۵۱ : ۱۱
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2255.65 $
2255.7 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۶ : ۵۱ : ۱۱
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1908.71 $
1908.75 $

آخرین اخبار

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز