قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۱ : ۱۸ : ۱۵
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
923.50 $
923.40 $
 نقره
16.73 $
16.72 $
 پالادیوم
1873.30 $
1872.80 $
 آلومینیوم
1755.06 $
1755.45 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6113.72 $
6114.1 $
 نیکل
13490.47 $
13502.19 $
 قلع
17365.68 $
17364.4 $
 سرب
1919.68 $
1920.24 $
 روی
2226.66 $
2226.51 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۱ : ۱۸ : ۱۵
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
258000
257000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
238000
237000
 شمش هرمزال
238000
237000
 شمش ايرالكو
238000
237000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
215433
211845
 بورس شانگهای / $
1996.23 $
1997.59 $
 بورس لندن LME / $
1755.06 $
1755.45 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۱ : ۱۸ : ۱۵
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
664125
639586
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
648132
645881
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6113.72 $
6114.1 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۱ : ۱۸ : ۱۵
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2226.66 $
2226.51 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۱ : ۱۸ : ۱۵
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1919.68 $
1920.24 $

آخرین اخبار

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز