کلمات کليدي: "توسعه آهن و فولاد گل گهر"

معدن نیوز - اسکرو کومپرسورهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با استفاده از توان داخلی بومی سازی شد و صرفه جویی ارزی یک میلیون یورویی و ایجاد فرصت تولیدی به ارزش 1000 میلیارد ریال را با اعتماد به سازندگان ایرانی فراهم کرد.

پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در شهریور ماه امسال موفق به کسب رکوردهای پیاپی در تولید واحدهای گوهر و کوثر شد.

پایگاه خبری معدن نیوز - بانک تجارت تسهیلاتی در اختیار پروژه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر قرار می دهد.

پایگاه خبری معدن نیوز - بانک تجارت تسهیلاتی در اختیار پروژه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر قرار می دهد.

پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد 20 هزار تن آهن اسفنجی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

پایگاه خبری معدن نیوز - مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر گفت: پروژه مگامدول کوثر شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به ظرفیت 2 میلیون در سال یکی از مهم ترین پروژه ها است.

پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد 55 هزار تن آهن اسفنجی را برای تحویل در اسکله شهید رجایی واقع در بندرعباس به مزایده بگذارد.

پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد 50 هزار تن نرمه گندله سنگ اهن با عیار65 درصد و 55 هزار تن آهن اسفنجی را از طریق مزایده به فروش برساند.

پایگاه خبری معدن نیوز، همزمان با حضور ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و‌صنعتی گل گهر در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر پروژه کوثر از سری کارخانجات این شرکت وارد فاز بهره برداری آزمایشی قرار گرفت.

آخرین اخبار

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز