کلمات کليدي: "فروش داخلی"

پایگاه خبری معدن نیوز-میزان فروش داخلی شمش آلومینیوم طی 5 ماهه اخیر از نظر وزنی 25 درصد افزایش یافت.

پایگاه خبری معدن نیوز-میزان فروش داخلی واحدهای تولید آلومینیوم ایمیدرو طی 4 ماهه نخست امسال، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 33 درصد و 104 درصد افزایش یافت.

پایگاه خبری معدن نیوز-میزان فروش داخلی شمش آلومینیوم کشور در 3 ماهه نخست سال92 از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 31.3 و 97.3درصد افزایش یافت.

آخرین اخبار

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز