کلمات کليدي: "مجمع عمومی سالیانه"

پایگاه خبری معدن نیوز - ابوالفضل نجارزاده نماینده بانک صنعت ومعدن در مجمع شرکت لیزینگ صنعت ومعدن گفت : بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ، این شرکت در صدد ورود به حوزه های جدید فعالیت از جمله کمک به تامین مالی بخش حمل ونقل عمومی است.

پایگاه خبری معدن نیوز-مجمع عمومی سالیانه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با حضور مدیرعامل جدید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شد.

خبرگزاری تخصصی معدن- مجمع عمومی سالیانه بانک صنعت و معدن با حضور اعضای مجمع بعنوان نمایندگان سهام دولت، اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک تشکیل و صورت های مالی 1389 بانک را مورد تصویب قرارداد.

آخرین اخبار