کلمات کليدي: "مجمع فوق العاده"

پایگاه خبری معدن نیوز- هلدینگ میدکو مجوز افزایش سرمایه 970 میلیارد تومانی مرحله اول را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی دریافت کرد و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شود.

پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با هدف تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت مجمع عمومی فوق العاده برگزار می کند.

پایگاه خبری معدن نیوز - فولاد هرمزگان با هدف اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت به منظور تامین و تقویت سرمایه در گردش، افزایش سرمایه می دهد.

پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 5 مرداد ماه به منظور انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار می کند.

پایگاه خبری معدن نیوز- شرکت مادر تخصصی توسعه‌ی معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با انتشار آگهی، سهامداران خود را به مجمع عمومی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده فراخواند و دعوت نمود.

پایگاه خبری معدن نیوز- هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان با افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه ماشین آلات و تجهیزات و نیز ارزیابی دارایی های صورت گرفته موافقت کردند.

پایگاه خبری معدن نیوز- عمومی فوق العاده لیزینگ صنعت و معدن با حضور 90 درصد از سهامداران شرکت برگزار شد.

آخرین اخبار