کلمات کليدي: "گهر زمین"

خبرگزاری تخصصی معدن- عملیات اجرایی دو طرح بزرگ معدنی به زودی در ناحیه معدنی گل گهر آغاز می شود.

آخرین اخبار