قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۲ : ۳۶ : ۰۲
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
808.40 $
809.40 $
 نقره
15.75 $
15.76 $
 پالادیوم
1407.30 $
1407.40 $
 آلومینیوم
1830.99 $
1863 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6229.28 $
6226.09 $
 نیکل
12343.03 $
12349.27 $
 قلع
21145.97 $
21102.5 $
 سرب
2066.67 $
2066.21 $
 روی
2671.77 $
2670.66 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۲ : ۳۶ : ۰۲
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
252000
245000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
235000
221000
 شمش هرمزال
235000
221000
 شمش ايرالكو
235500
221000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
202772
195745
 بورس شانگهای / $
2025.00 $
1973.34 $
 بورس لندن LME / $
1830.99 $
1863 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۲ : ۳۶ : ۰۲
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
561537
547637
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
579805
519371
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6229.28 $
6226.09 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۲ : ۳۶ : ۰۲
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2671.77 $
2670.66 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۲ : ۳۶ : ۰۲
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2066.67 $
2066.21 $

آخرین اخبار