xnxx2.com

فولاد و آهن

افزایش تولید فولاد در کشور در سال ۱۴۰۱

افزایش تولید فولاد در کشور در سال ۱۴۰۱
پایگاه خبری معدن نیوز -آمار تولید فولادی‌ها نشان می‌دهد که در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ تولید انواع اقلام فولادی از شمش گرفته تا انواع مقاطع، محصولات و آهن اسفنجی افزایش دو تا هفت درصدی نسبت به مجموع تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند؛ با توجه به اینکه سال گذشته تولید فولاد کشور روند نزولی داشت، اما میزان تولید در نخستین ماه از سال جاری نشان داد که رونق به صنعت فولاد کشور بازگشته است.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز -آمار تولید فولادی‌ها نشان می‌دهد که در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ تولید انواع اقلام فولادی از شمش گرفته تا انواع مقاطع، محصولات و آهن اسفنجی افزایش دو تا هفت درصدی نسبت به مجموع تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند؛ با توجه به اینکه سال گذشته تولید فولاد کشور روند نزولی داشت، اما میزان تولید در نخستین ماه از سال جاری نشان داد که رونق به صنعت فولاد کشور بازگشته است.

بر اساس آمار، در نخستین ماه از سال جدید میزان تولید کل مقاطع تخت فولادی (ورق‌های گرم، سرد و پوشش‌دار) و محصولات فولادی بیشترین میزان افزایش تولید را داشته‌ و در مقابل کمترین میزان مقاطع طویل فولادی در این مقایسه آمار به خود اختصاص داده‌اند.

در فروردین ماه امسال در مجموع ۸۶۸ هزار تن مقاطع تخت فولادی تولید شده است که نسبت به ۸۱۰ هزار تن تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد هفت درصدی داشته است.

پس از آن محصولات فولادی نیز با رشد پنج درصدی از یک میلیون و ۷۴۹ هزار تن در فروردین ماه سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۰ هزار تن رسیده و پنج درصد معادل ۸۱ هزار تن بر تولید این محصول افزوده شده است.

طبق آمار، در فروردین ماه امسال به ترتیب دو میلیون و ۸۹۱ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانب) و سه میلیون و ۲۴۲ هزار تن آهن اسفنجی تولید شده است که نسبت به دو میلیون و ۸۰۵ هزار تن شمش فولاد و سه میلیون و ۱۵۷ هزار تن آهن اسفنجی تولیدی در فروردین ماه ۱۴۰۰، هر یک سه درصد افزایش تولید داشته‌اند.

در نهایت در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ قریب به ۹۶۲ هزار تن مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) تولید شده است که نسبت به ۹۳۹ هزار تن تولیدی در مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش تولید را ثبت کرده‌ است.


   لینک کوتاه خبر:  
شرکت فولاد مبارکه
شرکت فولاد هرمزگان
فولاد خوزستان
شرکت فولاد غدیر نی ریز
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
آلومینای ایران جاجرم
فولاد سنگان
شرکت صبافولاد