xnxx2.com

۲۶ مهرماه ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۱۸ ارز کاهش یافت

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (دوشنبه، ۲۶ مهر ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد که براین اساس نرخ رسمی ۱۸ ارز کاهش و نرخ رسمی ۲۰ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی ۸ ارز ثابت ماند.

۲۵ مهرماه ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۴۶ ارز ثابت ماند

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (یکشنبه، ۲۵ مهر ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد که با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند.

در سفر ریاست جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان فارس به انجام رسید:

بازدید از طرح های تأمین مالی شده از سوی بانک صنعت و معدن

پایگاه خبری معدن نیوز -حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی و سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به اتفاق هیأت همراه در سفر به استان فارس از تعدادی واحد صنعتی که از سوی بانک صنعت و معدن تأمین مالی شده است، بازدید نمودند.

۲۰ مهرماه ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۱۸ ارز افزایش یافت

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (سه شنبه، ۲۰ مهر ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. براین اساس نرخ ۱۸ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۸ ارز ثابت ماند.

۱۹ مهرماه ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی یورو و ۱۸ ارز کاهش یافت

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (دوشنبه، ۱۹ مهر ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. براین اساس نرخ رسمی ۱۹ ارز کاهش و نرخ رسمی ۱۵ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی ۱۲ ارز ثابت ماند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد:

ارتقای شاخص های عملکردی بانک صنعت و معدن در مسیر ارزش آفرینی بیشتر برای ذینفعان

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک صنعت و معدن در ارتقای شاخص های عملکردی و رسیدن به سودآوری موفق عمل کرده و در صدد آن است تا با اقدامات هدفمند و منسجم مطابق برنامه راهبردی پنج ساله تدوین شده تا افق ۱۴۰۴و اجرای استراتژی های آن در مسیر ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان و ذینفعان خود گام های مطمئن و استواری بردارد.

۱۸ مهرماه ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (یکشنبه، ۱۸ مهر ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد که با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند.

۱۷ مهرماه ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۱۹ ارز کاهش یافت

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (شنبه، ۱۷ مهر ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. براین اساس نرخ ۱۹ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت؛ همچنین نرخ ۱۱ ارز ثابت ماند.

علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی شد

پایگاه خبری معدن نیوز -وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: با رأی اعتماد هیات دولت، علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.

۱۲ مهرماه ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش یافت

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (دوشنبه، ۱۲ مهرماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. براین اساس نرخ رسمی ۱۵ ارز کاهش و نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی ۱۲ ارز ثابت ماند.

۱۱ مهرماه ۱۴۰۰؛

ادامه روند کاهشی قیمت دلار و یورو

پایگاه خبری معدن نیوز - نرخ دلار در صرافی‌های بانکی امروز (یکشنبه، ۱۱ مهرماه) در مقایسه با روز گذشته با ۱۶۲ تومان کاهش به ۲۷ هزار و ۴۸۰ تومان رسید.

۷ مهرماه ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش یافت

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (چهارشنبه، هفتم مهرماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. براین اساس نرخ ۲۹ ارز کاهش و هفت ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند.

۶ مهرماه ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۲۱ ارز کاهش یافت

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (سه شنبه، ۶ مهر ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. براین اساس نرخ ۲۱ ارز کاهش و ۱۸ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۷ ارز ثابت ماند.

۴ مهرماه ۱۴۰۰؛

نرخ ۴۶ ارز رسمی ثابت ماند

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (یکشنبه، ۴ مهر ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد که با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند.

۳ مهرماه ۱۴۰۰؛

کاهش نرخ رسمی یورو و ۲۰ ارز دیگر

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (شنبه، ۳ مهر ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. بر این اساس نرخ ۲۱ ارز کاهش و ۱۵ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند.

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

پایگاه خبری معدن نیوز -بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند.

۳۰ شهریور ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش یافت

پایگاه خبری معدن نیوز - بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. بر این اساس نرخ ۲۳ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۱ ارز ثابت ماند.

۲۹ شهریور ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (دوشنبه، ۲۹ شهریور ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. بر این اساس نرخ ۲۴ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۱ ارز ثابت ماند.

۲۸ شهریور ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۴۶ ارز ثابت ماند

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (یکشنبه، ۲۸ شهریور ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد که با توجه به تعطیلی بازارها نرخ همه ارزها ثابت ماند.

۲۷ شهریور ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۲۸ ارز کاهش یافت

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (شنبه، ۲۷ شهریور ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. بر این اساس نرخ ۹ ارز افزایش و ۲۸ ارز کاهش یافت، همچنین نرخ ۹ ارز ثابت ماند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

سرمایه مناسب و کافی بانک ها پیش شرط حفظ سلامت نظام بانکی است

پایگاه خبری معدن نیوز -رییس بانک صنعت و معدن گفت: بانک‌ها برای حفظ ثبات عملکرد و افزایش کارایی، نیازمند سرمایه مناسب و کافی هستند و لازم است همواره نسبت کفایت سرمایه خود را که بر اساس اعلامیه های کمیته بال به عنوان شاخصی در خصوص توازن میزان دارایی های ریسکی بانک ها به میزان سرمایه تعدیل شده آنها شناخته می شود به نحو صحیحی کنترل و پایش نمایند تا نظام بانکی از ثبات و سلامت مطلوب برخوردار باشد.

۲۴ شهریور ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۱۳ ارز ثابت ماند

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (چهارشنبه، ۲۴ شهریور ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. بر این اساس نرخ ۲۱ ارز افزایش و ۱۲ ارز کاهش یافت، همچنین نرخ ۱۳ ارز ثابت ماند.

۲۳ شهریور ۱۴۰۰؛

افزایش نرخ رسمی ۲۰ ارز در برابر کاهش بهای ۲۰ ارز دیگر

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ شهریور ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. بر این اساس نرخ ۲۰ ارز افزایش و ۲۰ ارز کاهش یافت، همچنین نرخ ۶ ارز ثابت ماند.

۲۱ شهریور ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی ۴۶ ارز ثابت ماند

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (یکشنبه، ۲۱ شهریور ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کردکه با توجه به تعطیلی بازار جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند.

۲۰ شهریور ۱۴۰۰؛

نرخ رسمی یورو و ۲۶ ارز دیگر افزایش یافت

پایگاه خبری معدن نیوز -بانک مرکزی امروز (شنبه، ۲۰ شهریور ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کردکه براین اساس نرخ ۲۷ ارز افزایش و ۹ ارز کاهش یافت. همچنین نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند.

هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
آلومینای ایران جاجرم
فولاد سنگان
شرکت صبافولاد
MME/PERED