رئیس هیات عامل ایمیدرو در گفتگوی تصویری با معدن نیوز:
حرکت ایمیدرو به عنوان پیشران و حرکت دهنده بخش معدن و صنایع معدنی کشور
سه شنبه 28 بهمن 1399 - 14:15:04

به گزارش معدن نیوز - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نگاه توسعه‌ای دارد، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه از ابعاد زیرساخت ، انتقال تکنولوژی ، فناوری‌های جدید و توسعه در بحث زنجیره ی بخش معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری در برنامه ها است.
جعفری گفت: نگاه ما صرف بنگاه های خود سازمان نیست بلکه نگاه ما این است که بتوانیم به عنوان پیشران و حرکت دهنده بخش معدن و صنایع معدنی کشور حرکت کنیم و بتوانیم بستر سازی هایی را در موضوعات مربوط به بخش معدن دنبال کنیم.
وی افزود مهمتر اینکه شناسایی مشکل در موضوعات مربوط به بحث معدن و صنایع معدنی است، مخصوصا در اکتشاف نیازمند انتقال تکنولوژی و تجهیزات حفاری هستیم .
رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: آنچه را که بخش خصوصی می تواند انجام دهد ما ورود نمی کینم ولی بستر را برای حرکت سریعتر آماده می‌کنیم و اگر در جایی حرکت بخش خصوصی جا نیفتاده باشد آنجا حضور پیدا می کنیم .

 

 


http://www.madannews.com/Fa/News/611581/حرکت ایمیدرو به عنوان پیشران و حرکت دهنده بخش معدن و صنایع معدنی کشور
بستن   چاپ