60 درصد مالیات کشور را بخش تولید پرداخت می‌کند
چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 10:10:53
فارس

به گزارش معدن نیوز -بیش از 60 درصد کل درآمدهای مالیاتی را صنایع و کارخانه‌های تولیدی پرداخت می‌کنند. در واقع، سهم مالیاتی بخش صنعت و معدن، تقریباً بیش از چهار برابر سهم این بخش در اقتصاد است.

 توسعه نظام مالیاتی یکی از شاخصه‌های اقتصاد توسعه یافته است به طوری که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا عمده درآمدها از طریق مالیات ستانی بدست می‌آید.

در بین بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری به عنوان بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. این مرکز در گزارشی تحلیلی تبیینی آورده است:‌ بیش از 60 درصد کل درآمدهای مالیاتی را صنایع کارخانه‌ای تولیدی پرداخت می‌کنند. در واقع، سهم مالیاتی بخش صنعت و معدن، تقریباً بیش از چهار برابر سهم تولیدی این بخش در اقتصاد است.

در مقابل، سهم سایر بخشها نظیر املاک و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی کمتر از شش درصد و سهم بخش عمده فروشی و خرده فروشی که قسمت اعظمی از درآمد بخش خدمات را تشکیل می دهند، از مالیات پرداختی کمتر از ۷.۵ درصد است.

از طرف دیگر، کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت بخش کشاورزی، دامداری، دامپروری و غیره بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم به طور کامل از پرداخت مالیات معاف هستند.

در مقابل، بخش صنعت که سهم اندکی در مقایسه با خدمات، از کل تولید ناخالص داخلی دارد (۱۳ درصد بدون احتساب بخش ساختمان، معدن و نفت)، بخش عمده ای از مالیات را پرداخت می کند (۶۰ درصد) و بخش خدمات که ۵۷ درصد اقتصاد ایران را در سال های اخیر تشکیل داده است، سهم مالیاتی کمتر از ۲۰ درصد را پوشش میدهد.

برآورد ابتدایی عملکرد وصول مالیاتی نیز در دو حالت ممکن انجام گرفته است:

حالت نخست: فرض بر این است که سازمان امور مالیاتی، روند گذشته را حفظ کرده و بر اساس متوسط عملکرد سه سال گذشته، عملکرد وصول مالیاتی مشابهی را در سال آینده داشته باشد. بر اساس این سناریو، میزان وصول درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰، به ارزش ۲۰۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین عملکرد درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۹ نیز ۱۷۱ هزار میلیارد تومان است.

حالت دوم: فرض بر این است که سازمان امور مالیاتی روند گذشته درصد تحقق اجزای درآمدهای مالیاتی را حفظ کرده و بر اساس متوسط سه سال گذشته، عملکرد درصد تحقق مشابهی را در سال آینده داشته باشد. بر اساس این حالت نیز، میزان عملکرد کل درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از ارزش برآورد شده در حالت اول است. بنابراین، بازه عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰، حداکثر ۲۰۷ تا ۲۴۹ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

نتایج حاصل از مقایسه تبصره های مالیاتی لایحه با تبصره های مالیاتی بودجه های سنوات قبل و همین طور مقایسه ارقام مالیاتی آن، بیانگر این است که تغییر و اصلاح قابل توجهی در لایحه بودجه در حوزه مالیات و در مقایسه با سال های قبل رخ نداده است. سیاست های مالیاتی در لایحه ۱۴۰۰، کماکان جاری بوده و تغییر قابل توجهی که بتواند ارقام درآمدهای مالیاتی سال آینده را نسبت به سال جاری و سال های قبل تحت تأثیر قرار دهد وجود ندارد.


http://www.madannews.com/Fa/News/612692/60 درصد مالیات کشور را بخش تولید پرداخت می‌کند
بستن   چاپ