کارگروه رفع موانع تولید در بانک مرکزی تشکیل شد
چهارشنبه 18 فروردين 1400 - 10:02:43
ایسنا

به گزارش معدن نیوز -در راستای تحقق شعار سال و با هدف پشتیبانی و زدودن موانع از تولید به دستور عبدالناصر همتی کارگروه اختصاصی پشتیبانی و رفع موانع تولید در بانک مرکزی تشکیل شد.

در اجرای منویات مقام معظم رهبری، تحقق شعار سال و به منظور پشتیبانی از تولید و رفع موانع، در بانک مرکزی کارگروهی با محوریت قائم‌مقام و با حضور اعضای هیئت‌عامل و معاونان بانک ایجاد شد.

بر این اساس، مقرر شده است در این کارگروه درباره راهکارهای حمایت از تولید و چگونگی رفع موانع در حوزه بانکی بررسی و تصمیم گیری شود.


http://www.madannews.com/Fa/News/613347/کارگروه رفع موانع تولید در بانک مرکزی تشکیل شد
بستن   چاپ