یادداشت مدیر توسعه منابع انسانی شرکت گل گهر؛
برنامه‌ریزی، سازماندهی، ارزیابی و توسـعه؛ ارکان اصلی مدیریت منابع انسانی
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400 - 09:18:27

به گزارش معدن نیوز - آنچه در ادامه می‌آید گوشه‌هایی از يادداشت امیر جان‌آقایی مدیر توسعه منابع انساني شرکت معدني و صنعتي گل گهر به مناسبت هفته منابع انسانی است که متن کامل آن در نشریه داخلی شرکت منتشر شده است.

يکي از عمده ترين برنامه ريزي هاي سازماني، برنامه ريزي منابع انساني است. برنامه‌ريزي نيروي انساني يعني سازمان ما در آينده به چه تعداد افراد با چه مهارت‌ها و قابليت‌هايي نياز دارد و اين نيازها را از چه منابعي بايد تامين کند؟برنامه ريزي نيروي انساني يکي از فرآيندهاي اصلي مديريت منابع انساني در سازمان است.

آموزش سازماني به عنوان يکي از ارکان سيستم هاي توسعه منابع انساني با هدف توسعه توانمندي کارکنان همواره نقش مهمي در پرورش و رشد مهارت هاي کارکنان و آماده سازي آن ها براي پذيرش مسئوليت هاي دشوار و سنگين در طول دوران کاري شان ايفا کرده است. بديهي است نيروي انساني توانمند در پيشبرد اهداف و برنامه هاي سازمان نقش به سزايي دارد و توانمند سازي کارکنان براي اهداف سازماني از وظايف اصلي واحد آموزش هر شرکت مي باشد.
در واقع آموزش سازماني با نيازسنجي صحيح و برگزاري دوره هاي اثربخش به افراد کمک مي کند تا مسائل واقعي سازمان را حل نمايند وافراد شرکت کننده پس از دوره مي توانند از مهارت ايجاد شده در خود براي پيشبرد کارها و حل و فصل نمودن مشکلات خود بهره ببرند.

مديريت توسعه منابع انساني به عنوان زير مجموعه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني شرکت گل گهر با مد نظر قرار دادن تاکيدات مديريت ارشد شرکت بر نقش سرمايه هاي انساني و اهميت آموزش پرسنل در تلاش است با انجام امور مرتبط با توانمند سازي و ساماندهي نيروي انساني به پيشبرد اهداف سازمان و بهبود عملکرد پرسنل کمک نمايد. از سوي ديگر نظارت بر عمکلرد شرکت هاي پيمانکار منطقه گل گهر بر اساس نظام جامع آموزش شرکت هاي همکار و تهيه سند جامع آموزش شرکت هاي همکار به منظور هم راستايي در آموزش و ايجاد يک رويکرد مشترک در سطح منطقه گل گهر از ديگر ماموريت هاي مديريت توسعه منابع انساني شرکت مي باشد.

در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۵۴۴۷ نفر در آزمون هاي فراخوان شده ثبت نام کردند که از اين افراد تعداد ۸۷۷۶ نفر شرايط فراخوان ها را داشته و مجاز به شرکت در آزمون هاي استخدامي شدند و نهايتاً تعداد ۱۳۶۳ نفر نيرو ۱۵:۵ درصد با نظارت واحد فوق در شرکت هاي همکار شرکت معدني و صنعتي گل گهر جذب شد.
در حال حاضر ۹۹ نفر از فرزندان معزز شهدا در شرکت هاي منطقه گل گهر مشغول به کارند و در سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۲ نفر از فرزندان شهدا و ايثارگران جذب اين شرکت ها شده اند. در مجموع تا کنون تعداد ۵۲۵ نفر شامل فرزندان معزز شهدا، فرزندان جانبازان، آزادگان و نيز ايثارگران و جانبازان سرافراز جذب شرکت گل گهر و ساير شرکت هاي همکار شده اند.

در کانون ارزیابی و توسعه شرکت که زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت راه اندازی شده و فعالیت می‌کند، با کمک ترکيبي ساختار يافته از تکنيک هاي ارزيابي تعدادي کانديدا از نظر شايستگي هاي استخراج شده از مدل شايستگي، مورد مشاهده و ارزيابي قرار مي‌گيرند. کانون شرکت معدني و صنعتي گل گهر از نوع کانون‌هايي مي باشد که براي شناخت نقاط قوت و قابل توسعه فرد تشکيل مي‌شوند. کانون توسعه‌اي ابزاري تشخيصي است که با کمک آن، افراد بر توسعه متمرکز مي‌شوند هدف اصلي اين نوع کانون توسعه و توانمند سازي شخصي و حرفه اي افراد مي باشد و در اين کانون هرگز ارزيابي با هدف رد و يا قبول افراد صورت نمي گيرد. بلكه از نتايج آن در جهت توسعه افراد استفاده مي شود.


http://www.madannews.com/Fa/News/613566/برنامه‌ریزی، سازماندهی، ارزیابی و توسـعه؛ ارکان اصلی مدیریت منابع انسانی
بستن   چاپ