براساس آخرین پایش طرح جامع فولاد حاصل شد:
اکتشاف 1.2 میلیارد تن ذخیره جدید آهن و زغال
يکشنبه 3 مرداد 1400 - 10:37:24
ایمیدرو

به گزارش معدن نیوز -واپسین گزارش پایش مطالعات طرح جامع فولاد، حاکی از اکتشاف بیش از 1.2 میلیارد تن ذخیره جدید سنگ آهن و زغال سنگ طی سال های 93 تا 99 است.

 براساس آخرین گزارش پایش مطالعات طرح جامع فولاد، طی سال های 93 تا 99، در بخش سنگ آهن 977 میلیون تن و در بخش زغال سنگ، 256 میلیون تن ذخیره جدید اکتشاف شده است.

عملیات اکتشاف از سال 92 با مساحت 250 هزار کیلومتر مربع در 36 پهنه و 21 استان آغاز شد و از نیمه دوم سال ۹۷ وسعت اکتشافات با افزوده شدن حدود 400 هزار کیلومتر مربع، به 663 هزار کیلومتر مربع رسید. براساس گزارش جدید پایش مطالعات طرح جامع فولاد، در صورت تولید 55 میلیون تن فولاد خام در افق 1404 و تولید کامل مطابق برنامه واحدهای فولادی، بیش از 0.8 میلیارد تن سنگ آهن مصرف خواهد شد. با استخراج سالانه 166 میلیون تن سنگ آهن، ذخایر کشور تقریباً تکافوی حدود 13 سال بعد از افق 1404 را دارد.

پیش بینی ظرفیت و تولید زنجیره فولاد

طبق گزارش مذکور، پیش بینی شده تا پایان سال 1400، ظرفیت اسمی واحدهای کنسانتره سازی 71.4 میلیون تن، ظرفیت گندله سازی 67.4 میلیون تن، احیای مستقیم 37.3 میلیون تن و فولادسازی 46.5 میلیون تن خواهد بود.
همچنین، پیش بینی شده تا پایان امسال، میزان تولید کنسانتره 67.6 میلیون تن، گندله 57.2 میلیون تن، احیای مستقیم 33.6 میلیون تن و فولادسازی 35 میلیون تن شود.

تغییر موازنه زنجیره فولاد از «کمبود» به «مازاد»

گزارش جدید پایش مطالعات طرح جامع فولاد در بخش موازنه زنجیره حاکیست که کشور در سال 92 با کمبود 9 میلیون تن گندله، 3.1 میلیون تن کنسانتره و 400 هزار تن آهن اسفنجی مواجه بود اما در پایان سال 99، حدود 400 هزار تن کنسانتره، 14.8 میلیون تن گندله و 6.9 میلیون تن آهن اسفنجی مازاد وجود داشت.


http://www.madannews.com/Fa/News/615971/اکتشاف 1.2 میلیارد تن ذخیره جدید آهن و زغال
بستن   چاپ