قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۰ : ۵۲ : ۱۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
1259.25 $
1258.90 $
 نقره
27.95 $
27.96 $
 پالادیوم
2429.50 $
2432.50 $
 آلومینیوم
2206.27 $
2205.63 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
9523.83 $
9518.79 $
 نیکل
19576.9 $
19584.6 $
 قلع
29124.73 $
29121.27 $
 سرب
2142.46 $
2142.06 $
 روی
2884.8 $
2883.16 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۰ : ۵۲ : ۱۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
610000
602000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
570000
565000
 شمش هرمزال
---
443000
 شمش ايرالكو
575000
570000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
527709
506339
 بورس شانگهای / $
2590.73 $
2591.27 $
 بورس لندن LME / $
2206.27 $
2205.63 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۰ : ۵۲ : ۱۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
2045798
1927543
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
---
1609148
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
9523.83 $
9518.79 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۰ : ۵۲ : ۱۳
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2884.8 $
2883.16 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۰ : ۵۲ : ۱۳
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2142.46 $
2142.06 $
هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
گالری ویدئو
آلومینای ایران جاجرم
فولاد سنگان
شرکت صبافولاد
MME/PERED