قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۳ : ۱۲ : ۰۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
1071.85 $
1072.25 $
 نقره
25.18 $
25.17 $
 پالادیوم
2637.00 $
2635.50 $
 آلومینیوم
2520.73 $
2523.46 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
9669.84 $
9669.76 $
 نیکل
19468.41 $
19466.87 $
 قلع
36919.31 $
36920.55 $
 سرب
2355.52 $
2353.92 $
 روی
2964.16 $
2964.09 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۳ : ۱۲ : ۰۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
675000
672000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
593000
592000
 شمش هرمزال
---
443000
 شمش ايرالكو
620000
615000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
569904
578021
 بورس شانگهای / $
2983.26 $
3031.05 $
 بورس لندن LME / $
2520.73 $
2523.46 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۳ : ۱۲ : ۰۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
2105951
2077400
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
---
1609148
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
9669.84 $
9669.76 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۳ : ۱۲ : ۰۶
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2964.16 $
2964.09 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۳ : ۱۲ : ۰۶
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2355.52 $
2353.92 $
هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
آلومینای ایران جاجرم
فولاد سنگان
شرکت صبافولاد
MME/PERED