قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۳۴ : ۰۵
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
1026.10 $
1029.45 $
 نقره
23.56 $
23.58 $
 پالادیوم
2313.00 $
2310.27 $
 آلومینیوم
2451.04 $
2451.12 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
8345.93 $
8346.65 $
 نیکل
26808.01 $
26815.66 $
 قلع
25899.1 $
25901.57 $
 سرب
2168.27 $
2168.34 $
 روی
3094.01 $
3094.44 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۳۴ : ۰۵
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
910000
900000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
835000
850000
 شمش هرمزال
---
443000
 شمش ايرالكو
840000
845000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
737465
725386
 بورس شانگهای / $
2662.91 $
2707.8 $
 بورس لندن LME / $
2451.04 $
2451.12 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۳۴ : ۰۵
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
2339547
2281315
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
---
1609148
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
8345.93 $
8346.65 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۳۴ : ۰۵
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
3094.01 $
3094.44 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۳۴ : ۰۵
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2168.27 $
2168.34 $
شرکت فولاد مبارکه
شرکت فولاد هرمزگان
چادرملو
فولاد خوزستان
شرکت فولاد غدیر نی ریز
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
آلومینای ایران جاجرم
شرکت صبافولاد