قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۹ : ۴۴ : ۱۷
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
1220.80 $
1223.25 $
 نقره
28.45 $
28.59 $
 پالادیوم
2905.00 $
2910.00 $
 آلومینیوم
2481.14 $
2482.07 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
10425.51 $
10438.44 $
 نیکل
18059.04 $
18091.56 $
 قلع
31568.53 $
31580.65 $
 سرب
2220.57 $
2218.43 $
 روی
3057.21 $
3062.21 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۹ : ۴۴ : ۱۷
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
657000
662000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
598000
597000
 شمش هرمزال
---
443000
 شمش ايرالكو
615000
600000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
573963
578662
 بورس شانگهای / $
3063.43 $
3084.63 $
 بورس لندن LME / $
2481.14 $
2482.07 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۹ : ۴۴ : ۱۷
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
2211489
2241200
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
---
1609148
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
10425.51 $
10438.44 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۹ : ۴۴ : ۱۷
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
3057.21 $
3062.21 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۹ : ۴۴ : ۱۷
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2220.57 $
2218.43 $
هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
آلومینای ایران جاجرم
فولاد سنگان
شرکت صبافولاد
MME/PERED