قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۰ : ۲۷ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
1066.50 $
1066.15 $
 نقره
25.22 $
25.21 $
 پالادیوم
2690.25 $
2691.00 $
 آلومینیوم
2512.11 $
2512.54 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
9816.32 $
9807.63 $
 نیکل
19677.82 $
19703.63 $
 قلع
36930.78 $
36929.21 $
 سرب
2384.89 $
2381.48 $
 روی
3001.3 $
3001.47 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۰ : ۲۷ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
672000
665000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
592000
598000
 شمش هرمزال
---
443000
 شمش ايرالكو
615000
617000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
578021
576642
 بورس شانگهای / $
3031.05 $
2989.95 $
 بورس لندن LME / $
2512.11 $
2512.54 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۰ : ۲۷ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
2077400
2080565
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
---
1609148
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
9816.32 $
9807.63 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۰ : ۲۷ : ۲۰
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
3001.3 $
3001.47 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۰ : ۲۷ : ۲۰
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2384.89 $
2381.48 $
هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
آلومینای ایران جاجرم
فولاد سنگان
شرکت صبافولاد
MME/PERED